Opieka

Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne ALTER DOMUS oferuje swoim pensjonariuszom i pacjentom opiekę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb w ramach:
- pobytu stałego
- pobytu czasowego
- turnusów pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych

Dzięki doświadczeniu naszej kadry oraz profesjonalnemu, nowoczesnemu wyposażeniu ośrodka możemy dopasować ofertę do oczekiwań niemalże każdego zainteresowanego.

Ceny za pobyt w pokoju 3 osobowym zaczynają się od 195 zł za dobę

Ceny za pobyt w pokoju 2 osobowym zaczynają się od 210 zł za dobę

Ceny za pobyt w pokoju 1 osobowym zaczynają się od 270 zł za dobę

Ceny uzależnione są przede wszystkim od długości trwania pobytu w naszym Centrum. Myśląc o kosztach należy przewidzieć dodatkowo konieczność pokrycia kosztów leków oraz pieluch, o ile oczywiście ktoś z tego typu środków korzysta.

Koszty dodatkowej rehabilitacji:

- 30 minut 80 zł

- zabieg fizykoterapii (laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki) - 23 zł

Przy czym ostateczne ceny są ustalane każdorazowo indywidualnie biorąc pod uwagę długość pobytu, ilość zajęć dodatkowych, intensywność dodatkowych zajęć.

Nie pobieramy opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, między innymi na przykład obsługa pośmiertna są odpłatne zgodnie z cennikami tychże podmiotów.