Nowe zajęcia w Alter Domus

W grudniu rozpoczęliśmy cykl kolejnych zajęć dla naszych Pensjonariuszy. Trzy razy w tygodniu mamy spotkania z literaturą, tańcem i sztuką. W ramach tych zajęć odbyło się już między innymi zapoznanie z kulturą irlandzką. Prezentowana i omawiana była poezja irlandzka, mieliśmy okazję posłuchać irlandzkiej muzyki, a nawet obejrzeć krótki pokaz tańca. W ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia były również zajęcia dotyczące kolęd i pastorałek. Było wspólne śpiewanie, słuchanie, a także omawianie historii niektórych z nich.